συγχαίρω (sugchairô)

da σύν e χαίρω
TDNT - 9: 359,1298
Numero Strong: G4796
verbo

1) rallegrarsi con, avere parte della gioia altrui
2) rallegrarsi insieme, congratularsi

συγχαίρει: 3sing. att. pres. ind.
συγχαίρετέ: 2pl. att. pres. imptv.
συγχαίρω: 1sing. att. pres. ind.
συγχάρητέ: 2pl. pass. aor. imptv.
συνέχαιρον: 3pl. att. impf. ind.

gioire con: 2
rallegrare: 2
rallegrare con: 2
se ne rallegrare: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω