συγγένεια (suggeneia)

da συγγενής
TDNT - 7: 736,1097
Numero Strong: G4772
sostantivo femminile

1) parentela, rapporto
2) parentela, tutti i rapporti, famiglia

συγγένειαν: acc. sing.
συγγενείας: gen. sing.

parente: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω