συγκαλέω (sugkaleô)

da σύν e καλέω
TDNT - 3: 496,394
Numero Strong: G4779
verbo

1) chiamare insieme, assemblare
2) chiamare insieme a sé stesso

συγκαλεῖ: 3sing. att. pres. ind.
συγκαλεσάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
συγκαλέσασθαι: med. aor. inf.
συγκαλοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
συνεκάλεσαν: 3pl. att. aor. ind.

chiamare: 3
convocare: 2
radunare: 1
riunire: 1
venire convocare: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω