συγκαταβαίνω (sugkatabainô)

da σύν e καταβαίνω
Numero Strong: G4782
verbo

1) andare giù con
   1a) di quelli che scendono da un luogo in alto ad un luogo più basso, come da Gerusalemme a Cesarea

συγκαταβάντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.

scendere con: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω