συγκινέω (sugkineô)

da σπαράσσω e κινέω
Numero Strong: G4787
verbo

1) muovere insieme con altri
2) creare commozione, eccitare, provocare

συνεκίνησάν: 3pl. att. aor. ind.

mettere in agitare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω