συγκλείω (sugkleiô)

da σύν e κλείω
TDNT - 7: 744,1098
Numero Strong: G4788
verbo

1) racchiudere insieme, accludere
   1a) di un branco di pesci in una rete
2) racchiudere da ogni lato, racchiudere completamente

συγκλειόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
συνέκλεισαν: 3pl. att. aor. ind.
συνέκλεισεν: 3sing. att. aor. ind.

custodire: 1
prendere: 1
rinchiudere: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω