συγκομίζω (sugkomizô)

da σύν e κομίζω
Numero Strong: G4792
verbo

1) portare o portare insieme, raccogliere
   1a) raccogliere i raccolti, mettere nel granaio
2) portare con altri, aiutare ad eseguire, i morti da seppellire o bruciare
   2a) seppellire

συνεκόμισαν: 3pl. att. aor. ind.

seppellire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω