συλλέγω (sullegô)

da σύν e λέγω nel suo senso originale
Numero Strong: G4816
verbo

1) raggruppare
2) raccogliere per portare via

συλλέγεται: 3sing. pass. pres. ind.
συλλέγοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
συλλέγουσιν: 3pl. att. pres. ind.
συλλέξατε: 2pl. att. aor. imptv.
συλλέξουσιν: 3pl. att. fut. ind.
συλλέξωμεν: 1pl. att. aor. cong.
συνέλεξαν: 3pl. att. aor. ind.

(+αὐτός) cogliere: 1
cogliere: 3
raccogliere: 4
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω