συλλαλέω (sullaleô)

da σύν e λαλέω
Numero Strong: G4814
verbo

1) parlare con

συλλαλήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
συλλαλοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
συνελάλησεν: 3sing. att. aor. ind.
συνελάλουν: 3pl. att. impf. ind.

conferire: 1
conferire con: 1
conversare: 2
discutere: 1
stare conversare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω