συλλαμβάνω (sullambanô)

da σύν e λαμβάνω
TDNT - 7: 759,1101
Numero Strong: G4815
verbo

1) afferrare, prendere: qualcuno come prigioniero
2) concepire, di una donna
   2a) metaforicamente della concupiscenza i cui impulsi un uomo appaga
3) afferrare per sé stesso
   3a) in senso ostile, rendere un individuo prigioniero (permanente)
4) afferrare insieme con qualcuno, assistere, aiutare, soccorrere

συλλαβεῖν: att. aor. inf.
συλλαβέσθαι: med. aor. inf.
συλλαβόμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
συλλαβόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
συλλαβοῦσα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
συλλαβοῦσιν: att. aor. ptc. dat. pl. masc.
συλλαμβάνου: 2sing. med. pres. imptv.
συλλημφθέντα: pass. aor. ptc. acc. sing. masc.
συλλημφθῆναι: pass. aor. inf.
συλλήμψῃ: 2sing. med. fut. ind.
συνείληφεν: 3sing. att. pf. ind.
συνέλαβεν: 3sing. att. aor. ind.
συνέλαβον: 3pl. att. aor. ind.
συνεληλύθεισαν: 3pl. att. ppf. ind.
συνεληλυθότας: att. pf. ptc. acc. pl. masc.
συνεληλυθυῖαι: att. pf. ptc. nom. pl. femm.

(+αὐτός) aiutare: 1
(+αὐτός) arrestare: 1
(+ἐγώ) prendere: 2
(+ἐν γαστήρ) concepire: 1
arrestare: 1
concepire: 3
fare arrestare: 1
non tradotto: 1
prendere: 3
rimanere incinta: 1
riunire: 2
venire: 1
venire in aiutare: 1
Totale: 19

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω