συμβάλλω (sumballô)

da σύν e βάλλω
Numero Strong: G4820
verbo

1) gettare insieme, portare insieme
   1a) conversare
   1b) portare insieme nella propria mente, conferire con sé stesso
   1c) venire insieme, incontrare
      1c1) incontrare in senso ostile
      1c2) lottare con qualcuno
      1c3) portare insieme dei propri beni, contribuire, aiutare

συμβαλεῖν: att. aor. inf.
συμβάλλουσα: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
συνεβάλετο: 3sing. med. aor. ind.
συνέβαλλεν: 3sing. att. impf. ind.
συνέβαλλον: 3pl. att. impf. ind.

consultare: 1
conversare con: 1
essere di aiutare: 1
meditare: 1
per mozzare: 1
raggiungere: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω