συμβασιλεύω (sumbasileuô)

da σύν e βασιλεύω
TDNT - 1:591 e 7:787,1102
Numero Strong: G4821
verbo

1) regnare insieme
2) metaforicamente possedere onore supremo, libertà, benedizione, con qualcuno nel regno di Dio

συμβασιλεύσομεν: 1pl. att. fut. ind.
συμβασιλεύσωμεν: 1pl. att. aor. cong.

con regnare: 1
potere regnare con: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω