συμβουλεύω (sumbouleuô)

da σύν e βουλεύομαι
Numero Strong: G4823
verbo

1) dare consiglio
2) ricevere con altri un consiglio, ricevere consiglio insieme, consultare, deliberare

συμβουλεύσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
συμβουλεύω: 1sing. att. pres. ind.
συνεβουλεύσαντο: 3pl. med. aor. ind.

consigliare: 1
consigliare di: 1
deliberare: 1
deliberare di: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω