συμμέτοχος (summetochos)

da σύν e μέτοχος
TDNT - 2: 830,286
Numero Strong: G4830
aggettivo

1) partecipare insieme con qualcuno, un compartecipante
   1a) di qualcosa

συμμέτοχα: acc. pl. neut.
συμμέτοχοι: nom. pl. masc.

compagno: 1
con partecipare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω