συμμερίζομαι (summerizomai)

voce media da σύν e μερίζω
Numero Strong: G4829
verbo

1) dividere allo stesso tempo, dividere insieme
2) assegnare una porzione
3) dividere insieme con qualcuno (affinché una parte venga a me, una parte a lui)

συμμερίζονται: 3pl. med. pres. ind.

avere parte: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω