συμπληρόω (sumplêroô)

da σύν e πληρόω
TDNT - 6: 308,867
Numero Strong: G4845
verbo

1) riempire completamente
   1a) della stiva di una nave
2) completare interamente, essere adempiuto: di tempo

συμπληροῦσθαι: pass. pres. inf.
συνεπληροῦντο: 3pl. pass. impf. ind.

(+) giungere: 1
avvicinare: 1
riempire: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω