συμπορεύομαι (sumporeuomai)

da σύν e πορεύομαι
Numero Strong: G4848
verbo

1) andare o viaggiare insieme
2) venire insieme, riunirsi

συμπορεύονται: 3pl. med. pres. ind.
συνεπορεύετο: 3sing. med. impf. ind.
συνεπορεύοντο: 3pl. med. impf. ind.

andare: 2
camminare con: 1
radunare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω