συνανάκειμαι (sunanakeimai)

da σύν e ἀνάκειμαι
TDNT - 3: 654,425
Numero Strong: G4873
verbo

1) reclinare insieme, festeggiare insieme
   1a) di ospiti

συνανακείμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
συνανακειμένοις: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
συνανακειμένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
συνανακειμένων: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
συνανέκειντο: 3pl. med. impf. ind.

commensale: 1
essere a tavolo: 2
essere a tavolo con: 1
invitare: 2
mettere a tavolo: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω