συναναβαίνω (sunanabainô)

da σύν e ἀναβαίνω
Numero Strong: G4872
verbo

1) salire allo stesso tempo, salire insieme con qualcuno ad un luogo più alto
   1a) con qualcuno

συναναβᾶσαι: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
συναναβᾶσιν: att. aor. ptc. dat. pl. masc.

salire: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω