συναντιλαμβάνομαι (sunantilambanomai)

da σύν e ἀντιλαμβάνομαι
TDNT - 1: 375,62
Numero Strong: G4878
verbo

1) afferrare insieme con, sforzare ad ottenere con altri, aiutare ad ottenere
2) afferrare con un altro

συναντιλάβηται: 3sing. med. aor. cong.
συναντιλαμβάνεται: 3sing. med. pres. ind.

aiutare: 1
venire in aiutare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω