ἀντιλαμβάνομαι (antilambanomai)

da ἀντί e la voce media di λαμβάνω
TDNT - 1: 375,62
Numero Strong: G482
verbo

1) tenere, tenere una cosa fermamente
2) prendere una persona o cosa per tenerla, abbracciare
3) aiutare, essere un partecipante di, partecipare (dei benefici dei servizi resi dai schiavi)

ἀντελάβετο: 3sing. med. aor. ind.
ἀντιλαμβάνεσθαι: med. pres. inf.
ἀντιλαμβανόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.

beneficare: 1
soccorrere: 1
venire in aiutare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω