συναρπάζω (sunarpazô)

da σύν e ἁρπάζω
Numero Strong: G4884
verbo

1) afferrare con la forza
2) afferrare o prendere possessione di (qualcuno affinché non sia più il proprio padrone)
3) afferrare con la forza e portare via

συναρπάσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
συναρπασθέντος: pass. aor. ptc. gen. sing. neut.
συνηρπάκει: 3sing. att. ppf. ind.
συνήρπασαν: 3pl. att. aor. ind.

afferrare: 1
non tradotto: 1
trascinare con sé a forzare: 1
trascinare via: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω