συνδέομαι (sundeomai)

da σύν e δέω
Numero Strong: G4887
verbo

1) allacciare insieme, legare insieme
2) legare o assicurare su ogni lato
3) legare con un altro, essere in carcere con

συνδεδεμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.

essere in carcerare con: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω