συνείδησις (suneidêsis)

da una forma prolungata di σύνοιδα
TDNT - 7: 898,1120
Numero Strong: G4893
sostantivo femminile

1) la consapevolezza di qualcosa
2) l'anima, perché distingue tra quello che è buono e cattivo moralmente, incitando a fare il bene ed ad evitare il male, approvando quello, condannando questo
   2a) la coscienza

συνειδήσει: dat. sing.
συνειδήσεσιν: dat. pl.
συνειδήσεως, συνειδήσεώς: gen. sing.
συνείδησιν: acc. sing.
συνείδησις: nom. sing.

(+) coscienza: 3
a coscienza: 1
coscienza: 18
di uno coscienza: 1
in coscienza: 1
uno coscienza: 6
Totale: 30

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω