συνεργέω (sunergeô)

da συνεργός
TDNT - 7: 871,1116
Numero Strong: G4903
verbo

1) lavorare insieme, aiutare a lavorare, essere collega di lavoro
2) esercitare potere insieme con e così collaborare

συνεργεῖ: 3sing. att. pres. ind.
συνεργοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
συνεργοῦντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
συνεργοῦντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
συνήργει: 3sing. att. impf. ind.

agire insieme: 1
collaborare: 1
cooperare: 1
lavorare: 1
operare con loro: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω