συνευωχέομαι (suneuôcheomai)

da σύν ed una parola derivata da una parola presunta composta da εὖ ed una parola derivata da ἔχω (con significato essere in buona condizione, cioè (implicitamente) trovarsi bene, festeggiare)
Numero Strong: G4910
verbo

1) intrattenere insieme
2) festeggiare o banchettare sontuosamente con

συνευωχούμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.

banchettare con: 1
partecipare a banchettare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω