συνοχή (sunochê)

da συνέχω
TDNT - 7: 886,1117
Numero Strong: G4928
sostantivo femminile

1) un tenere insieme, un restringimento
2) la parte di una via che si contrae
3) metaforicamente apprensione, angoscia

συνοχὴ: nom. sing.
συνοχῆς: gen. sing.

angosciare: 1
in angosciare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω