συνοδία (sunodia)

da una parola composta da σύν e ὁδός ("sinodo")
Numero Strong: G4923
sostantivo femminile

1) un viaggio in compagnia
   1a) di un gruppo di viaggiatori, soci in viaggio, una carovana

συνοδίᾳ: dat. sing.

comitiva: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω