συνοράω (sunoraô)

come σύνοιδα, da σύν e οἶδα
TDNT - 7: 898,*
verbo

1) vedere (aver visto) insieme con altri
2) vedere (aver visto) nella propria mente con sé stesso
   2a) capire, percepire, comprendere
3) conoscere con un altro
4) conoscere nella propria mente o con sé stesso, essere consapevole di

συνιδόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
συνιδών: att. aor. ptc. nom. sing. masc.

consapevolezza: 1
sapere: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω