συντέλεια (sunteleia)

da συντελέω
TDNT - 8: 64,1161
Numero Strong: G4930
sostantivo femminile

1) completamento, compimento, fine

συντελείᾳ: dat. sing.
συντέλεια: nom. sing.
συντελείας: gen. sing.

di fine: 1
fine: 5
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω