συντάσσω (suntassô)

da σύν e τάσσω
Numero Strong: G4929
verbo

1) mettere in ordine con o insieme, sistemare
2) mettere insieme, costituire
   2a) prescrivere, nominare

συνέταξεν, συνέταξέν: 3sing. att. aor. ind.

ordinare: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω