συντηρέω (suntêreô)

da σύν e τηρέω
TDNT - 8: 151,1174
Numero Strong: G4933
verbo

1) conservare (affinché una cosa non perisca o si perda)
2) tenere dentro sé stesso, tenere in mente (una cosa, affinché non sia dimenticata)

συνετήρει: 3sing. att. impf. ind.
συντηροῦνται: 3pl. pass. pres. ind.

conservare: 1
proteggere: 1
serbare in sé: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω