συντρίβω (suntribô)

da σύν e la radice di τρίβος
TDNT - 7: 919,1124
Numero Strong: G4937
verbo

1) rompere, rompere in pezzi, rabbrividire
2) calpestare
   2a) mettere Satana sotto i piedi e (come conquistatore) calpestarlo
   2b) rompere, schiacciare
      2b1) lacerare il corpo di qualcuno e fracassare la sua forza
+ εἰμί: con cuore infranto

συντετριμμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
συντετρῖφθαι: pass. pf. inf.
συντρίβεται: 3sing. pass. pres. ind.
συντριβήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
συντρῖβον: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
συντρίψασα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
συντρίψει: 3sing. att. fut. ind.

(+αὐτός) straziare: 1
frantumare: 1
rompere: 2
spezzare: 2
stritolare: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω