συντρέχω (suntrechô)

da σύν e τρέχω (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: G4936
verbo

1) correre insieme
   1a) del radunarsi di una moltitudine
2) correre insieme con altri
3) metaforicamente
   3a) avventarsi con, gettarsi, immergersi

συνέδραμεν: 3sing. att. aor. ind.
συνέδραμον: 3pl. att. aor. ind.
συντρεχόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.

accorgere: 2
correre con: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω