συσχηματίζομαι (suschêmatizomai)

da σύν ed una parola derivata da σχῆμα
Numero Strong: G4964
verbo

1) conformarsi (cioè la propria mente e carattere) al modello di un altro, (adattarsi secondo)

συσχηματίζεσθε: 2pl. med. pres. imptv.
συσχηματιζόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.

conformare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω