συστέλλω (sustellô)

da σύν e στέλλομαι
TDNT - 7: 596,1074
Numero Strong: G4958
verbo

1) mettere insieme
   1a) tirare insieme, contattare
      1a1) diminuire
      1a2) accorciare, compendiare
      1a3) il tempo è stato ridotto ad un periodo breve, è stato accorciato
   1b) rotolare insieme, avvolgere, coprire con bende, eccetera

συνεσταλμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
συνέστειλαν: 3pl. att. aor. ind.

abbreviare: 1
avvolgere: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω