συσταυρόομαι (sustauroomai)

da σύν e σταυρόω
TDNT - 7: 786,1102
Numero Strong: G4957
verbo

1) crocifiggere solo con
La morte di Cristo sulla croce ha compiuto l'estinzione della nostra corruzione precedente, dalla morte di Cristo sulla croce sono divenuto completamente alienato dalla (morto alla) mia abitudine precedente di sentimento ed azione.

συνεσταυρώθη: 3sing. pass. aor. ind.
συνεσταύρωμαι: 1sing. pass. pf. ind.
συνεσταυρωμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
συσταυρωθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
συσταυρωθέντος: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.

(+) crocifiggere: 1
crocifiggere: 3
crocifiggere con: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω