συστοιχέω (sustoicheô)

da σύν e στοιχέω
TDNT - 7: 669,1087
Numero Strong: G4960
verbo

1) stare in piedi o marciare nella stessa riga (fila) con
   1a) di soldati
   1b) stare di fronte a, essere parallelo con
   1c) rispondere a, assomigliare a
      1c1) nell'ermeneutica della Bibbia la corrispondenza tra un "tipo" dell'AT e un "antitipo" del NT

συστοιχεῖ: 3sing. att. pres. ind.

corrispondere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω