συστρέφω (sustrefô)

da σύν e στρέφω
Numero Strong: G4962
verbo

1) torcere insieme, rotolare insieme
2) raccogliere, unire, raggruppare
   2a) di uomini, riunirsi (raggrupparsi insieme)

συστρεφομένων: pass. pres. ptc. gen. pl. masc.
συστρέψαντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.

mentre percorrere: 1
raccogliere: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω