συζάω (suzaô)

da σύν e ζάω
TDNT - 7: 787,1102
Numero Strong: G4800
verbo

1) vivere insieme con qualcuno
   1a) della vita fisica sulla terra
   1b) vivere una vita nuova in unione con Cristo, cioè dedicato a Dio

συζῆν: att. pres. inf.
συζήσομεν: 1pl. att. fut. ind.

con vivere: 1
vita: 1
vivere con: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω