τάγμα (tagma)

da τάσσω
TDNT - 8: 31,1156
Numero Strong: G5001
sostantivo neutro

1) quello che è stato ordinato, cosa messa in ordine
2) un corpo di soldati
3) gruppo di persone, truppa, classe

τάγματι: dat. sing.

turno: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω