ταλαίπωρος (talaipôros)

dalla radice di τάλαντον ed una parola derivata dalla radice di πεῖρα
Numero Strong: G5005
aggettivo

1) che supporta fatiche e tribolazioni
2) afflitto, disgraziato

ταλαίπωρος: nom. sing. masc.

(+) infelicità: 1
infelicità: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω