ψίξ (psix)

diminutivo di una parola derivata dalla radice di ψάλλω (con significato una briciola)
Numero Strong: G5589
sostantivo femminile

1) un piccolo boccone, una briciola

ψιχίων: gen. pl.

briciola: 1
briciolare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω