ψαλμός (psalmos)

da ψάλλω
TDNT - 8: 489,1225
Numero Strong: G5568
sostantivo maschile

1) un colpire
   1a) del colpire le corde di uno strumento musicale
   1b) di una canzone pia, un salmo

ψαλμοῖς: dat. pl.
ψαλμὸν: acc. sing.
ψαλμῷ: dat. sing.
ψαλμῶν: gen. pl.

di salmeggiare: 2
in salmeggiare: 1
salmeggiare: 3
uno salmeggiare: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω