ψεῦδος (pseudos)

da ψεύδομαι
TDNT - 9: 594,1339
Numero Strong: G5579
sostantivo neutro

1) una bugia
2) una falsità consapevole ed intenzionale
3) in senso largo, qualunque cosa che non è quella che sembra di essere
   3a) di precetti perversi, empi, ingannevoli

ψεύδει: dat. sing.
ψεῦδος: acc. sing., nom. sing.
ψεύδους: gen. sing.

(+) menzogna: 1
bugia: 1
falsare: 2
menzogna: 6
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω