ψευδάδελφος (pseudadelfos)

da ψευδής e ἀδελφός
TDNT - 1: 144,22
Numero Strong: G5569
sostantivo maschile

1) un fratello falso
2) uno che professa di essere un cristiano, ma a cui mancano la conoscenza e le pietà cristiane

ψευδαδέλφοις: dat. pl.
ψευδαδέλφους: acc. pl.

(+) falsare fratello: 1
falsare fratello: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω