ψηλαφάω (psêlafaô)

dalla radice di ψάλλω (vedi ψῆφος)
Numero Strong: G5584
verbo

1) maneggiare, toccare e sentire
2) metaforicamente cercare mentalmente le caratteristiche di una persona o di una cosa

ἐψηλάφησαν: 3pl. att. aor. ind.
ψηλαφήσατέ: 2pl. att. aor. imptv.
ψηλαφήσειαν: 3pl. att. aor. ott.
ψηλαφωμένῳ: pass. pres. ptc. dat. sing. neut.

(+ἐγώ) toccare: 1
come a tastare: 1
potere toccare con mano: 1
toccare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω