ψυχικός (psuchikos)

da ψυχή
TDNT - 9: 661,1342
Numero Strong: G5591
aggettivo

1) di o che appartiene al fiato
   1a) che ha la natura e le caratteristiche del fiato
      1a1) il principio della vita animale, che gli uomini hanno in comune con le bestie
   1b) governato dal fiato
      1b1) la natura sensuosa con la sua soggezione all'appetito e alla passione

ψυχική: nom. sing. femm.
ψυχικοί: nom. pl. masc.
ψυχικόν: nom. sing. neut.
ψυχικὸς: nom. sing. masc.

animale: 1
gente senso: 1
natura: 4
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω