ζήτημα (zêtêma)

da ζητέω
Numero Strong: G2213
sostantivo neutro

1) domanda, dibattito
   1a) sulla legge

ζητήματα: acc. pl.
ζητήματά: nom. pl.
ζητήματος: gen. sing.
ζητημάτων: gen. pl.

questionare: 5
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω