ζῳοποιέω (zôiopoieô)

dalla stessa parola di ζῷον e ποιέω
TDNT - 2: 874,290
Numero Strong: G2227
verbo

1) concepire, generare o partorire
2) fare vivere, dare vita
   2a) con il potere spirituale di svegliare ed invigorire
   2b) ripristinare alla vita
   2c) aumentare la vita: così di vita fisica
   2d) dello spirito, stimolare, essere dotato con poteri nuovi e superiori della vita
3) metaforicamente, di semi stimolati alla vita, che germinano, crescono
4) salvare la propria vita, sopravvivere

ζῳοποιεῖ: 3sing. att. pres. ind.
ζῳοποιεῖται: 3sing. pass. pres. ind.
ζῳοποιηθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
ζῳοποιηθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
ζῳοποιῆσαι: att. aor. inf.
ζῳοποιήσει: 3sing. att. fut. ind.
ζῳοποιοῦν: att. pres. ptc. acc. sing. neut., att. pres. ptc. nom. sing. neut.
ζῳοποιοῦντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.

fare rivivere: 1
morire: 1
produrre vita: 1
rendere vivere: 1
vivificare: 7
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω